Tarihten bugüne 200 000 yıllık insanlık tarihinde doğru ve yanlışın mücadelesi ile olması gereken Dünya Düzeni:

Bilinen 10000 yıllık insanlık tarihinde tarihten bugüne 14600 savaşta 3,5 milyar insan can vermiştir.

Ailelerden kabileye, kabileden şehirleşmeye, şehirleşmeden devletleşmeye geçen tarihten bugüne 112 milyar insan yer yüzünü dolaşmış, delik deşik ederek; çıkış yolu, kurtuluş yolu arayarak kural ve inançlardan kaçmışlardır.

XXI. asır günümüzde yaklaşık 8 milyar insan 200 devlet ile kendi bağımsızlığını korumak mücadelesindedir.

Uzay-madde-zaman-yaşam felsefesinde, dini kaynaklı modern hayat felsefesi Darwin ile bozulmuş ise de I. Ve II. Dünya Savaşları ve güncel Orta Doğu savaşları ile insanoğlu, bilgi ve tecrübe ile gerçekleri algılamıştır.

Dünya’ da insanlık aleminin %80 i, yanlış felsefe ve ideolojilerle çetin, ağır, dayanılmaz bedeller ödemek için adeta ateş ve uçuruma koşmaktadırlar. Bilim, inanç, felsefe, bencillik, kurnazlık şeytanlığı galip gelmektedir.

İnsanlık alemi; yaratılışı, hayatın kurallarını ve emirlerini, yaratıcı yüce rabbinin yasalarını merhametini ve gazabını kavrayamadı.

—Felsefe yanlışlığından doğan sapmalar

—-Bilim, din, anlayış, kültür, medeniyet, geçmiş ve gelecek anlayışı, dost ve düşmanlıktan kaynaklananlar

Allah; sonsuz büyüklükte, hiçbir ölçü ve rakama sığmayan

Kainat; adeta sağ avcunda mercimek tanesi gibi kalan

Tüm atom ve atom altına nüfuz eden, madde ve manayı evreni kuşatandır.

Sonsuz güç ve kuvvet sahibi; bütün varlıkların, düşüncelerin, sözcüklerin, zenginliklerin sahibidir.

Her şeyi gören, bilen, ne düşündüğümüzü, kalbimizden ne geçtiğini bilendir.

Eşi ve benzeri yoktur, yaratılmamıştır, hep vardır ve daima olacaktır, kimsenin benzeri değildir, tasvir edilemezdir.

Bütün varlıkları yaratan ve onları yaşatan onlara rızıklar sunandır.
Gazabının yanında çok merhametli ve affedendir.
Tüm varlıklar masum, insanoğlu ise vasıflarından dolayı sorumludur.
Aklı başında, özgür iradesi ile karar veren insan için en son yaşayacağı ödül ve ceza vardır. Bu büyük evren, bu varlıklar boşuna yaratılmamıştır.

Peygamberler, ilahi kitaplar, gerçek bilginler, kılavuzlar, önderler, kahramanlar, alimler hepsi hayat sınavında yanılmamamız için bize birer ışıktırlar.

Kim ne yapar ise kendine yapar, baskı zorlama olmadan bir tercih yaparız ve sonuçlarına katlanırız.

Yine de dünya kadar günahı olan ümidi kesmemelidir Allah tan çok merhametlidir.

 1. 1-  Dünya ve yaşam bir sınav alanıdır.
 2. 2-  Atom altı parçacıklar, atomlar ve moleküller, madde, hücre, bitkiler ve hayvanlar, en sonunda da insanoğlu yaratılmıştır.
 3. 3-  13,6 milyar ışık yılı çapında kainatımız büyük patlamayla bugüne gelmiştir.

Olması Gereken Dünya Düzeni

 1. 1-  Kainat, varlıklar ve insanın yaşam şeklinin belli kuralları vardır, bu kuralları yaradan koymuştur, inananlar buna uyar.
 2. 2-  Peygamberler, ilahi kitaplar ve alimler, kahramanlar, kılavuzlar ve din adamları bizim için birer uyarıcılardır.
 3. 3-  Barış, adalet, bilim, ahlak, paylaşım, dürüstlük doğruluk ve haktan yana olmamız istenmektedir.
 4. 4-  Ezilip zulüm gören, açlık susuzluk acı çeken insan ve canlıları korumak zorundayız.
 5. 5-  Doğa, çevre, hava, su, toprak, tohumlar ve gıdalar kutsaldır; ayarlarını bozmamalıyız.
 6. 6-  Barışı egemen kılmak, paylaşımcı olmak, Allah ı hatırlamak Allah a ibadet etmektir.
 7. 7-  Görülemez, tespit edilemez, tanımlanamaz yine bizim gibi güçlü varlıklara maneviyata saygı duymalıyız.

Sonuç ve Temenniler

Tüm insanlık alemi Hz. Adem ve Hz. Havva dan olur akradırlar İyiler ve kötülerin savaşı ebedi dünyanın sınavıdır.

İlahi yasalara uygun, gerecek alimlere uygun, peygamberlerin elçi olarak söyledikleri emirlere uygun, bilim adalet akıl ve inançla hareket etmeliyiz.

Dünya barışı için teknoloji insan ve mecburen savunma-silah kaynakları ile donatmakla görevliyiz. İlahi yasalarla ve aklımızla tüm insanlığa ve evrene kılavuz olmakla mükellefiz.

Üniversitede akademisyenler, bilim insanları, gerçek din alimleri, dâhiler ve halk kahramanları yönetimde olmalıdır.

Organize toplumlar olmalıyız, karıncalara ve arılara bakın.

Kötülük ve şeytanla mücadelede tüm bilim, teknoloji, insan ve savunma kaynaklarından yararlanmalıyız.

İyi ve kötü, doğru ve yanlış, haklı ve haksız, kahraman ve hain, alim ve cahil, dost ve düşman, melek ve şeytanı ayırt edebilmeli ve yanlışa tedbir almak zorundayız.

Yüce yaradanın, kitaplarının, peygamberlerin, kahramanların, bilginlerin izinden gitmeli onların iradesini görmeliyiz. Onların yollarından gitmeli ona göre yaşamalıyız, aksi halde vebal yükleniriz, bu hayatın değerini ve sorumluluklarını bilmek zorundayız.

 • Dogecoin
Scan to Donate Dogecoin to DNox82jQRtxyeXEEdn9pF8rSDv4vRugfZF

Bizi Dogecoin ile destekleyin!

Silivri'nin Sesi hiçbir siyasi partiden ve siyasetçiden ilan ve para almamaktadır. Bağımsız yerel haberciliğin devamı için bize Dogecoin bağışlayarak destek olabilirsiniz.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

HAYAT

Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev Hayat’tır… Ercan Çakır; “Sayın Semih Tufan…

F-CIA’NIN HEDEFE KOYDUĞU İLK ASKER

Veli Paşa’yı önce paçavra gazetelerinde linç ettiler. Susurluk komisyonuna çağrıldı ama gitmedi…

BÜYÜK DAHİ ATATÜRK’TEN SONRA, 84 YIL KAN KAYBEDEN TÜRKİYE NASIL KURTULUR?

10 Kasım 1938, Atatürk’ün bu dünyadan ayrılmasını müteakip, 3700 Atatürk yanlısı yönetimden…

HAYIR!

Dün “HAYIR” dedik, düşmanı defettik. Dün “HAYIR” dedik, işgali bitirdik. Dün “HAYIR”…

BİZ KİM MİYİZ?

Biz; Anadolu’da OĞUZ’ uz, Orta Asya bozkırlarında KIPÇAK, Doğu Türkistan’da KARLUK’ uz.…

BİR HİKAYE BİR DERS

Vaktiyle bir derviş, nefisle mücadele makamının sonuna gelir.Meşrebin usulünce bundan sonra her…

İSTİNAF MAHKEMELERİ

Hukuk, ekonomi modelleri, insan hakları konularında birbiriyle yarışan gelişmiş ülkelerin uygulamalarından biri…