KENT VE ÇEVRESİ TARIMI: SİLİVRİ ÖRNEĞİ

6360 Sayılı Yasa ve Büyükşehir Belediyelerinin Tarımsal Alanlar Üzerindeki Etkisi 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe […]