İŞÇİLER İŞ BIRAKTI, SİYASİLER AÇIKLAMA SAVAŞINA GİRDİ

berker esen in 30 agustos mesaji1

Silivri Belediyesi’nde işçilerin düşük maaş neeniyle grev ve iş bırakma kararı almasının yankıları gün boyu sürdü. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen ve MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın karşılıklı birbirlerini suçlayan açıklamalar yayımladı.

ESEN: CHP İKTİDARINDA HAKKINIZI ALACAKSINIZ

Konuyla ilgili ilk açıklama CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen’den geldi: “

“Ülkemizin sırtındaki en büyük yük ve bir numaralı gündemi olan ekonomik kriz her geçen gün yurttaşlarımızın sıkıntılarını daha da arttırırken, dövizin ve enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı en çok ekonomik krizi yaratmakla uzaktan yakından alakası olmayan işçilerimizin sırtına yük olmuştur.

İstanbul’da 39 ilçenin belediye çalışanları arasından en düşük maaş ortalamasına sahip işçiler Silivri Belediyesi çalışanlarıdır. Her fırsatta belediye bütçesinin fazla verdiğiyle böbürlenenler işçi maaşına iyileştirmeleri çok görmüşlerdir. Silivri Belediyesi işçilerine bunu hak gören Silivri Belediyesi yönetimini; bu ülkenin güzel insanlarını kırk derde sokan ve ekonomik krizi mantık ve akıl dışı politikalarla körükleyen bu zalim ittifakın Silivri’deki temsilcileri oluşturmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen olarak Silivri Belediyesi’nin grev kararı alan onurlu işçilerine sesleniyorum. Müsterih olun. Silivri Belediyesi’ni bu ekonomik krizi yaratan zalim ittifakın Silivri’deki temsilcilerinden arındıracağız. Silivri Belediyesi’ni emeği en yüce değer gören kalifiye bir yönetimle buluşturacağız. Sizler bu ilçe için gece gündüz bilmeden çalışanlarsınız, emek verenlersiniz. Emeğinizin karşılığını yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sonuna kadar alacağınızı taahhüt ediyor, sizlere bu onurlu grevinizde dayanışma temennilerimi iletiyorum.”

YILMAZ: “CHP DÖNEMİNDE AYLARCA MAAŞ ÖDENMİYORDU”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da iş bırakma eylemi sonrası yazılı bir açıklama yaptı: “Bilindiği üzere özel ya da kamu işyerlerinde işçi-işveren ilişkileri, çalışma hayatını düzenleyen İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve diğer yasalar çerçevesinde yürütülmektedir.

Silivri Belediyemiz, çalışma barışına her daim önem veren bir anlayışla, işveren olarak şehrimizde yaşayanlara hizmet götürmekle görevli çalışanlarının emeklerine saygıyı önceliklemiş ve bütçe  imkanlarının el verdiği oranda Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenen  ücret ve diğer sosyal haklarını tamamıyla ve zamanında ödemiştir.

2019 yılında borç içinde yüzen bir belediye devir aldıktan sonra yanlış politikalar terk edilmiş, kaçakların, israfın önüne geçilmiş, mali yapı düzeltilmiş ve yatırımlarımız artarken, hizmet ağımız da genişlerken, yüklenicilerle birlikte çalışanlarımıza da emeklerinin karşılığının ödenmesinde herhangi bir ötelemeye gidilmemiştir. Bu süreçte çalışanlarımız üzerinden bir tasarruf yapma düşüncesi de asla söz konusu olmamıştır.

Ülkemizin son zamanlarda yaşanan pandemi, savaş, sel, yangın ve deprem gibi felaketlere bağlı olarak karşı karşıya kalınan ekonomik hayattaki sorunların neticesinde ortaya çıkan hayat pahalılığı, herkesi olduğu gibi çalışanlarımızı da etkilediği bir gerçektir.

Ekonomik hayattaki bu gelişmelerin aynı zamanda kurumları/belediyeleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Belediyeler, yaptıkları iş ve işlemleri meclislerinde belirledikleri bütçeler içinde yapmak zorundadırlar. Bütçelerin, piyasalardaki gelişmeler ve değişmeler neticesinde yetersiz kaldığı durumda ek bütçelerin yapılması da bir zorunluluktur.

Bu bağlamda, Silivri Belediyesi ek bütçe yapma hazırlıklarını sürdürmekte ve bunu ilk meclisin gündemine getirmeyi planlamaktadır. Bu ek bütçe ile belediye gelir ve giderlerinde yeni bir düzenlemeye gidilirken, 2023/2024 yıllarında yürürlükte kalacak şekilde imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmiş bulunan ikinci altı ücret zammının üzerine ilaveten %20 oranında iyileştirme yaptığımız çalışanlarımızın durumu da dikkate alınacaktır. 

Çalışma barışının sürekliliği ile birlikte çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almaları bizim önceliğimiz olacaktır. 

Yaşanılan hayat pahalılığı karşılığında ücretlerin yetersizliğini iddia etmek kuşkusuz bir haktır. 
Ancak, bir haktan bahsederken, yükümlü olunan görevi ihmal ederek vatandaşlarımıza sunulması gereken hizmeti engellemek diye bir haktan bahsetmek asla mümkün olamaz.

Çalışanlarımızdan bir kısmının, bugün iş kanunları ve geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi hilafına teşebbüs ettikleri eylemi fırsat bilerek, çalışanların maaşlarını, tazminatlarını bırakın bir ayı, yıllarca ödemeyenlerin şimdi işçi haklarından bahsederek belediyemizi ilzam edici açıklamaları ve hareketleri en azından abesle iştigal etmektir.

Hiç kimsenin, hangi gerekçe ile olursa olsun sorumsuz tavır, açıklama ve yaklaşımları ile belediyemizdeki iş barışını bozmaya yönelik teşebbüsleri teşvik ederek bir kaos yaratma hakkı yoktur.

Bütün çalışanlarımızla birlikte Hak’ka ve halka olan sorumluluğumuzu “Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir” diye tanımladığımız hizmet ilkemiz çerçevesinde, Silivri’mize hizmet yürüyüşümüzdeki mesai arkadaşlarımız, çalışanlarımız bilsinler ve müsterih olsunlar ki; kendilerini, maaşlarını zamanında ödemeyen, ikramiyelerini bir yıl geriden ödeyen, emekli ikramiyelerini bir yılda bölük pörçük ödeyenlerden çok daha fazla düşünüyor ve seviyorum.”

YALÇIN: “KURGU MEKANİZMALARI DEVREYE GİRDİ”

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın da konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Silivri’miz Marka Kent vizyonu ile, üretken belediyecilik anlayışı ile, har vurulup harman savurulan kaynakları yine şehre yatırım olarak döndürülen bir MHP Belediyeciliği ile 4.5 yıl önce tanışmıştır. 

Silivri’mizin 4.5 yılda nereden nereye geldiği ayan beyan ortadadır. 

Marka Kentin mimarı ve kadroları bellidir. 2019 yılında halkımızın teveccühleriyle göreve gelmiş olan Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz liderliğinde, Silivri Belediyesinde çalışan, emek veren, alın teri döken tüm çalışanların emekleri ile Marka Kent Silivri’nin inşa edildiği herkesin malumudur. 

Pandemi, uluslararası krizler, savaşlar, doğal afetlerin yaşandığı bir zamanda gelişen ve değişen Silivri gerçeği varken, diğer yanda hayatın zorlukları da göz ardı edilemez durumdadır.  

Enflasyon nedeniyle ekonomik zorlukların etkisinde olan işçilerin Hükümetimizin genelde, Belediyemizin yerelde yaptığı düzenlemelerle yaşamlarını kolaylaştıracak tedbirler aldığı ve almaya devam ettiği ortadadır. 

Nitekim iyi niyetli çalışmaları görmezden gelerek Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarına aykırı bir şekilde, kanun tanımaz bir yöntemle iş durdurma, iş bırakma, hizmetleri engelleme hali kabul edilemez bir durumdur. 

Söz de işçi haklarını savunan CHP zihniyetinin ilçe başkanı Berker Esen, CHP’li belediye meclis üyeleri ve CHP ilçe yöneticileri de bu gayriyasal durumu destekleyen skandal bir tavır sergilemiştir.  

Görünen o ki Silivri’nin dinamikleriyle siyaset üretemeyenler; ilçemizdeki toplumsal barışı ve huzuru dinamitleyerek kaos ortamı oluşturmaya, bunun faturasını da MHP ve Cumhur İttifakına çıkarma derdine düşmüştür.

Siyasetçinin görevi kin ve nefret üretmek, her türlü vasıtayı kullanarak siyasi çıkar sağlamak değil; bulunduğu ortamda huzur ve sükûneti temin etmek, toplumsal barış ve kardeşliği sağlamlaştırmaktır.

Siyasi puan hırsıyla böylesine küçülerek siyaset yapmak, politika değil, en basit tabirle terbiyesizliktir.  

Belediye hizmetlerinin engellenmesine zemin hazırlayan oluşumlara koşarak katılıp fitne çıkarmak, insanları galeyana getirmek, kanunlara aykırı yapılan bir eylemden medet ummak siyasi ahlaksızlıktır. 

4.5 yıl önceki CHP yönetimi döneminde yerlerde sürüklenen belediye itibarı, Sayın Volkan Yılmaz başkanlığında hak ettiği seviyeye yükselmiştir. 

CHP döneminde zar zor ödenen işçi maaşları, Cumhur İttifakının MHP’li Silivri Belediyesi’nde günü gününe, hatta her ayın 14’ünde bile ödenmektedir. Emekli olanların ya da işçilerin çeşitli hak edişleri, yöneticilerinin kapılarında el pençe divan durmadan zamanında hesaplarına yatırılmaktadır.  

Mobbing başta olmak üzere çalışanların maaşlarını 4-5 ay ödemeyen, çalışanların hakkını vermeyen, işten ayrılmaya zorlayan, hem de sendikal haklarını talep etmelerini engelleyen bir politika sergilemeyi asıl Chp anlayışının temsilcileri bilir.

Kaliteli hizmet ve ahlaklı siyaset üretmeyi bilmeyen; hak, hukuk, adaletten sadece hamaseten bahseden, kendi dönemlerinde insanların 4-5 ay evine ekmek götürmesini reva gören CHP’li müfteri ve yalancılar, zamanında yaptıkları bu aymazlığın altında ezilmeye devam etmektedir. Asıl karın şişlikleri budur.
Siyaseten hayatını kazanmayı öğrenmiş ama insan kazanmayı öğrenememiş Berker Esen ve avaneleri, yine kendilerine yakışan acemilikle Silivri Belediyesi’nin Eylül Meclisinde görüşülecek ek bütçeden haberi olmadan girdiği siyasi rant telaşının altında kalacaktır.  

İsterdik ki; hak, hukuk, adaletten bahsetmeyi çok iyi bilen bu zihniyetin temsilcileri Kadıköy, Maltepe, Bakırköy, Şişli, Kartal, Ataşehir gibi CHP’li belediyedeki grevlerde de aynı hassasiyeti gösterebilselerdi! 

Marka Kenti inşa ettiğimiz belediye çalışanlarımız için her zaman hassas davranan, haklarını zamanında ödemek için büyük titizlik gösteren, şehrin çiftçisinden esnafına, kadınından gencine hiçbir kesimi es geçmeyen MHP’li Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, vakti zamanı geldiğinde elbette ki gereğini yapacaktır. 

Burada önemli olan, yazın sıcağında kışın soğuğunda şehrine değer katmak için işçilerle vakit geçirmemiş CHP zihniyetinin manipülasyonlarına alet olmamak, şehrimizin hizmet almasını engellememektir. 

Yerel seçimlere doğru çirkinleşen, kurgu mekanizmalarını devreye alan, yalan ve iftira, entrika ve kaos endüstrisine yatırım yapan muhalefetin siyaset borsasındaki hisselerine itibar etmemektir.”

ESEN CEVAP VERDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen’in, Volkan Yılmaz’ın karalama ve iftira içeren basın açıklamasına cevabıdır:

“Silivri Belediye personelinin 23.08.2023 tarihinde gerçekleştirdikleri greve tüm örgütümüz ile birlikte katılım gösterdik. Emekçilerimizin dertlerini dinledik.”Silivri Belediye personelinin 23.08.2023 tarihinde gerçekleştirdikleri greve tüm örgütümüz ile birlikte katılım gösterdik. Emekçilerimizin dertlerini dinledik.

Destek amaçlı ziyaretlerimizin ilkini Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine gerçekleştirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bahçesinde grev amaçlı toplanan belediye emekçilerine, emek ve hak arayışlarından kaynaklı grevlerine Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı olarak destek olacağımızı ifade ettik. 2023 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan 7346 no’lu Cumhurbaşkanı kararı ile açıklanan yemek ücreti 121 TL’dir. Ancak Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz ve yönetiminin çalışan emekçi kardeşlerimize reva gördüğü günlük yemek ücreti 65 TL’dir. Bu tutum hem yasal değil, hem insani değildir. Mutlu Silivri sloganı ile çalışan personeli mutlu etmek ve mutlu olan personelin iş gücünü arttırmak ancak mutlu bir çalışma temposuyla sağlanabilir. Bunun yanı sıra, dertlerine kulak verdiğimiz emekçi kardeşlerimizin hem yasal, hem insani hak olarak kullandıkları grev hakları meşrudur ve yasaldır. Demokratik ve yasal haklarını kullanan personelin, eylem yaptıkları alanlarda suyunu ve ekmeğini kesmek insan dışı bir uygulamadır. Buna asla rıza göstermeyiz. Müsaade etmeyiz.

Destek amaçlı ziyaretlerimizin ikinci kısmında ise Silivri Terminali’nde grev yapan belediye temizlik emekçilerimizde ziyaret ettik. Emekçilerimiz bizlere, aldıkları maaşlarının günümüz koşullarında kiralarını ödemeye dahi yetmediğini, resmi rakam olan açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiklerini ifade ettiler. En basit örneği ile Silivri Belediyesi çalışanlarının bankalarda dahi hiçbir itibarlarının kalmadığını, bankaların Silivri Belediyesi personeline direkt batık gözüyle baktığını da dile getirdiler. Volkan Yılmaz halktan kopukluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Personellerini bile mutlu etmekten uzak bir belediye başkanının Silivri’yi mutlu etmesini bekleyemeyiz, bu anlayıştan’ da bunu beklemiyoruz.

Her defasında 2009-2019 CHP Belediye Başkanlığı döneminden dem vuran Volkan Yılmaz ve yönetimi şunu iyi bilsin ki; bizim belediyelerde personel maaşları asgari ücret + %20 ile başlar. Bizim dönemimizde bir maaşla üç ay geçinebilen personel, şu anda bir maaşla 15 gün dahi geçinemiyor. Buna mukabil her ortamda borç batağında bir belediye teslim aldıklarından dem vuran, işçi maaşlarından ödenmemesinden bahsederek iftira atan bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak politikamız emek ağırlıklı ve insan öncelikli politikadır. Her seferinde batık belediye cümlesi kullanan Volkan Yılmaz, Silivri kamuoyuna alenen yalan söylemekte ve gerçek bilgileri saptırmaktadır. 2009-2019 Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde Silivri Belediyesi’ne kazandırılan arsalar ve gayrimenkuller, Volkan Yılmaz döneminde ya satılmıştır, ya da borçlara mahsup edilmiştir. Satılan arsa miktarları 150 milyon TL’nin üzerindedir. Bizim dönemimizde devrettiğimiz belediye alacaklarımız 185 milyon TL’dir ve bunun 160 milyon TL’si tahsil edilmiştir. Mahsup edilen arsa bedeli 50 milyon TL’ye yakındır. Bu kadar mahsuplaşma ve bu kadar arsa satışı gerçekleştirmenize rağmen nasıl oluyor da batık bir belediye teslim aldığınızı iddia ediyorsunuz. Gerçek olan miktar ve sayılar ortadadır. Bilinmesi gereken de budur.

Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır idari birleşme ve değişim yaşanarak, sekiz tane belediye, 900 kilometre kareye yakın bir alan birleştirildi ve tek bir belediye ve tek bir ilçe haline getirildi. Dolayısı ile, geçmişe dönük 50-60 yıllık belediyeler tüm hak ve hukuku borç ve alacaklarıyla Silivri Belediyesi tüzel kişiliğine devredildi. Ardından ilçemizin tarihinde az görülecek bir sel felaketi ile o günkü tarihte dolar bazında 15 milyon $’a yakın bir zarar ziyan devlet tarafından ödenecek denilmesine rağmen ödenmeyerek, belediye tarafından ödenmiştir. 2014 yılında ise 13 tane köy birleştirilerek mahalle statüsüne dönüştürülmüş ve Silivri Belediyesi’ne bağlanmıştır. Köy tüzel kişiliklerine ait 220 dönüm yer Silivri Belediyesi’nce tutarı karşılığında satın alınmıştır. Bunlar 10 senede 9 seçim yapılan bir ilçe ekonomisinde yapılmıştır. Siz ne ile neyi karşılaştırıyorsunuz?

Biz; CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak, kendi işçisine kaliteli bir öğünü bile çok gören bu zalim ittifakın Silivri’deki temsilcilerini Silivri Belediyesi’nden arındıracağız. Bugün bizlere derdini anlatan tüm işçi ve emekçi ağabeylerimize, kardeşlerimize sözümüzdür. Sizlere ve bu ilçeye sosyal demokrat belediyecilik hizmeti anlayışını getirmemize 7 ay gibi bir süre kaldı. Özlük haklarınızın, promosyonlarınızın, döktüğünüz alın terinin karşılığını insanca almanızın tezahürü yerelde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır.”

Total
0
Share